Missio, visio ja arvot

Missio – suurempi tarkoitus toiminnan taustalla

Liikuntaseura Pori tarjoaa innostavaa liikuntaa kaikenikäisille porilaisille voimisteluun pohjautuvissa lajeissa. Lapsille ja nuorille Liikuntaseura Pori merkitsee unelmia, elämyksiä ja ystäviä harrastustoimintaa ja valmennusta tarjoamalla. Teemme joka päivä hyvinvoivia porilaisia tarjoamalla terveyttä edistävää ryhmäliikuntaa. Liikuntaseura Pori liikuttaa porilaisia permannolta pyramidin huipulle läpi elämän.

Visio – unelma tulevaisuudesta

Olemme Porin suurin urheiluseura ja merkittävä vaikuttaja porilaisessa urheilukentässä.

Meillä on keskeinen tehtävä porilaisten lasten ja nuorten liikunnallisena kasvattajana. Tarjoamme kaikille porilaisille taito-, tavoite- ja ikätasoa vastaavaa monipuolista harrastetoimintaa sekä laadukasta kilpailutoimintaa. Panostamme erityisesti lasten harrastustoimintaan ja sen mahdollisimman matalaan aloituskynnykseen. Pyrimme tarjoamaan myös erityislapsille omia liikuntahetkiä.

Kuuntelemme asiakkaidemme toiveita ja kehitämme seuran toimintaa entistä avoimemmin. Uudistumiskykyisenä seurana lajivalikoima raikastuu ja monipuolistuu vuosittain. Olemme ykkösvalinta opiskelijoiden liikuttajaksi.

Tarjoamme nuorille ohjaajille ja valmentajille arvokasta kokemusta vastuullisuudesta.

Brändimme huokuu iloa ja positiivisuutta – sitä ovat luomassa kaikki seuramme jäsenet. Viestimme liikunnan terveyttä edistävistä vaikutuksista rohkeasti.

Arvot – toiminnan taustalla

Arvot ovat kaikkien seuran jäsenten toiminnan taustalla ohjaamassa yhteiseen suuntaan. Arki helpottuu, kun toimintaa ohjaavat yhteiset arvot, jotka tiedetään ja joihin kaikki sitoutuvat. Arvot näkyvät seuran arjessa monin eri tavoin.

Liikuntaseura Porin arvot ovat: kasvatuksellisuus, rohkeus, laatu, intohimo & ilo

Kasvatuksellisuus: Toimintamme edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja tuemme liikunnallisen elämäntavan omaksumista. Tuemme sosiaalista ja yhteisöllistä kasvua tarjoamalla toimintaa vertaisryhmässä, turvallisessa ohjauksessa. Toimintamme korostaa elämyksellisyyttä ja yhdessä tekemistä.

Lasten on helppo aloittaa harrastus seurassamme. Lasten harrastustoiminta on edullista, lähellä kotia ja jokainen lapsi kohdataan yksilönä. Myös aikuisen on helppo tulla mukaan seuran toimintaan. Ihmisläheisyys ja toisen arvostaminen ovat tärkeitä periaatteita. Kaikki mukaan – ajatus näkyy seurassa konkreettisina toimina muun muassa joukkuevoimistelun rahastona, jolla varmistetaan kaikkien voimistelijoiden harrastustoiminnan jatko nuoruudessa.

Kannustamme monipuoliseen liikuntaan. Lajikokeiluita mahdollistetaan matalalla kynnyksellä. Kaikilla lasten ja nuorten ryhmillä on yhdessä luodut pelisäännöt.

Rohkeus: Teemme rohkeita päätöksiä ja tekoja arvojen ja vision pohjalta. Panostamme rohkeasti lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Uudet tunnit ja lajit otetaan matalalla kynnyksellä seuraan kokeiluun. Sanomme vähemmän ei ja enemmän kyllä – otamme rohkeasti uudet ideat vastaan. Annamme vastuuta ja kehittymisen mahdollisuuksia. Luomme uusin keinoin kulttuuria, jossa jokaisen ääni kuuluu – niin pienen jumpparin kuin kiltalaisen. Kannustamme kokeilemaan ja kehittymään niin ohjaajina ja valmentajina kuin liikunnan harrastajina. Uuden treenin kokeilu tai jonkin yllättävänkin elementin tuominen tunnille kannattaa.

Laatu: Ohjaajat ja valmentajat ovat koulutettuja ja seura tarjoaa vuosittain kaikille ohjaajille kehittymisen mahdollisuuksia. Ohjaajiin ja ohjauksen laatuun panostaminen on seuran toiminnan keskiössä. Seuran liikuntatunnit ovat suunniteltuja ja kaikilla lasten ja nuorten ryhmillä on kausisuunnitelmat ja pelisäännöt. Harrastustoiminnassa laatu näkyy jatkumona, jossa liikuntaharrastus on mahdollista aloittaa vauvajumpasta ja jatkaa aikuiseksi saakka. Laatu tarkoittaa, että lapsi ja nuori voi harrastaa tutussa seurassa koko lapsuuden. Aikuisten ryhmäliikunnassa laatu näkyy monipuolisena lukujärjestyksenä. Toimintaa viikon jokaisena päivänä, eri puolilla Poria eri ohjaajien vetäminä ja eri tyyppisiä tunteja (kehonhuolto, tanssitreeni, tehotreeni). Laatu tarkoittaa meille myös reiluutta ja tasapuolisuutta – jäseniä palvellaan tasavertaisesti. Kilpajoukkueille tarjoamme laadukasta valmennusta ja leirejä. Kilpajoukkueet harjoittelevat tavoitteellisesti ja seura tukee tavoitteisiin pääsyä.

Intohimo & ilo: Menestys vaatii sitoutumista ja harjoittelua, mutta ennen kaikkea se syntyy intohimosta liikuntaan. Menestys tarkoittaa kaikille eri asioita – toiselle se on joukkueen menestyminen kilpailuissa, toisella kuperkeikan oppiminen. Onnistumisen elämykset syntyvät ilosta ja itsensä ylittämisestä. Kaikki ovat tärkeitä elämyksiä. Seurassamme haemme ratkaisuja ja suhtaudumme asioihin positiiviesti. Jokainen voi valita ilon. Tarjoamme sykkeen elämänpituiseen liikuntaan. Ilo liikkua jatkuu läpi elämän ja seurana tarjoamme liikuntaa kaikenikäisille. Nuorten ääni kuuluu seurassa. Ohjaajien ja valmentajien polku starttaa omasta innostuksesta harrastusta kohtaan. Seurana tuemme innostusta ja annamme mahdollisuuksia kehittyä ohjaajaksi ja ohjaajana.