Vastuullisuus

Vastuullisuus

Vastuullisessa voimistelussa jokaisella toiminnassa mukana olevalla on turvallinen, positiivinen ja oppimista tukeva ympäristö, jossa onnistutaan, menestytään ja koetaan elämyksiä yhdessä tehden.

Liikuntaseura Porin toiminta perustuu arvoihimme ja se on laadukasta ja vastuullista. Olemme luoneet Vastuullisuusasiakirjan, jonka tehtävänä on auttaa jokaista toimimaan vastuullisesti. Toimimme Voimisteluliiton eettisten periaatteiden mukaisesti sekä toteutamme urheilujärjestöjen yhteistä vastuullisuusohjelmaa, jossa otetaan huomioon niin turvallinen toimintaympäristö, hyvä hallinto, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto kuin antidoping-asiat. Olemme sitoutuneet urheilun yhteisiin Reilun Pelin periaatteisiin.

Liikuntaseura Porin vastuullisuushenkilöt ovat Marja Koskinen (marja.liikuntaseurapori@gmail.com) ja Anette Isoviita (anette.liikuntaseurapori@gmail.com).

HALLINTO

TURVALLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

YHDENVERTAISUUS

ANTIDOPING

YMPÄRISTÖ

Seuran eettiset linjaukset ja vastuullisuusohjelma pohjautuvat Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan sekä Voimistelun eettisiin periaatteisiin

Et ole yksin -palvelu

Jokaisella voimistelutoiminnassa mukana olevalla tulee olla turvallinen, positiivinen ja oppimista tukeva ympäristö, jossa onnistutaan, menestytään ja koetaan elämyksiä yhdessä.

Et ole yksin -palvelussa saa apua ja tukea jos on kohdannut epäasiallista käyttäytymistä, seksuaalista tai muuta väkivaltaa urheiluharrastuksessa.

Epäasiallinen käyttäytyminen voi liittyä esimerkiksi kiusaamiseen tai päihteiden käyttöön. Et ole yksin -palvelu tarjoaa puhelimessa ja chatissa tukea, apua ja neuvontaa urheilua harrastaville nuorille, aikuisille, vanhemmille, valmentajille, huoltajille sekä seurojen ja lajiliittojen työntekijöille. Palveluun voi ottaa yhteyttä nimettömästi. Lue TÄSTÄ lisää toimintaohjeita jos olet kokenut epäasiallista käytöstä

Ongelmanratkaisupolku

Joskus ryhmän sisäisesti tai kanssakäymisessä vanhempien kanssa syntyy ongelmatilanteita. Jotta ryhmän, vanhempien ja ohjaajien hyvä henki harrastuksen suhteen säilyy, on näihin tilanteisiin haettava ratkaisu. Kaikki ongelmatilanteet hoidetaan seuran sisällä ja niihin reagoidaan nopeasti. Ongelmanratkaisupolun löydät TÄSTÄ