Seuratoimijoiden roolitus

Seuran toimintakäsikirjan 2022-2026 löydät tästä

Seuratoimijoiden roolit

Kaikki VALMENTAJAT ja OHJAAJAT

 • Kohtelee kaikkia tasavertaisesti.
 • Tervehtii kaikkia valmentajia, harrastajia ja vanhempia. 
 • Toimii harrastajien esikuvana, myös vapaa-ajalla.
 • Pitää yhteyttä toimistoon.
 • Osallistuu seuran järjestämiin tapahtumiin, koulutuksiin ja tilaisuuksiin.
 • Suunnittelee yhdessä muiden valmentajien kanssa tuntisuunnitelmat sekä mahdollisesti koreografian.
 • Opastaa apuvalmentajia lajin edellyttämällä tavalla.
 • Huolehtii jäsenlistan oikeellisuudesta.
 • Pukeutuu asianmukaisesti ja urheilullisesti tunneille.
 • On ajoissa paikalla. 
 • Käyttää kännykkää vain valmennukseen tunnin aikana.
 • Poistuu viimeisenä liikuntapaikalta ja varmistaa, että lapset haetaan. 

SALIKAVERIT

 • On ajoissa paikalla ennen tunnin alkua (15 min).
 • Toimii ovenavaajana.
 • Jakaa ja tarkistaa jäsenkortit, kerää kertamaksut ja kuittaa 10-kortin.
 • Toimii ensikontaktina harrastajiin ja opastaa tarvittaessa.
 • Avustaa ohjaajaa mahdollisuuksien mukaan.

HARRASTAJA

 • On ajoissa paikalla. 
 • Pukeutuu liikuntavaatteisiin ja laittaa pitkän tukan kiinni.
 • On tunneilla hyvällä asenteella.
 • Kuuntelee valmentajia.
 • Edustaa asianmukaisesti seuraa myös vapaa-ajalla. 
 • Käyttäytyy urheilijamaisesti myös muita seuroja ja urheilijoita kohtaan.

VANHEMMAT 

 • Kannustavat lasta/nuorta harrastamaan.
 • Huolehtivat yhdessä lapsen/nuoren kanssa terveellisestä ruokavaliosta ja riittävästä unesta.
 • Huolehtivat lapsen haun harjoituksen jälkeen ja infoavat poikkeavasta hausta.

SEURAKEHITTÄJÄ JA TOIMINNANJOHTAJA

 • Huolehtii päivittäisistä seuratoiminnan asioista toimistossa.
 • Hoitaa viestinnän, tiedotuksen ja laskutuksen.
 • Tekee yhteistyötä lajiliittojen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
 • Tarjoaa ohjaajille mahdollisuuksia kouluttautumiseen.
 • Osallistaa valmentajia, harrastajia ja vanhempia aktiivisesti seuran toimintaan. 
 • On ohjaajien tukena ryhmien ohjaamisessa, käytännön asioiden hoitamisessa ja mahdollisissa ongelmatilanteissa ja auttaa ratkaisemaan niitä.

SEURAN HALLITUS

 • Suunnittelee, johtaa ja kehittää seuran toimintaa.
 • Laatii vuosittain toiminnan budjetin, vastaa taloudesta, laatii vision, mission ja arvot.
 • Varmistaa laadukkaan harrastustoiminnan toteutumisen arjessa.
 • On vastuussa viestinnästä ja tiedotuksesta.
 • Huolehtii henkilöstöjohtamisesta.
 • Luo positiivista seurahenkeä ja yhteisöllisyyttä.
 • Hallitus valitaan seuran vuosikokouksessa ja kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

 

VALMENNUSRYHMÄT

Kaikki VALMENTAJAT ja OHJAAJAT

 • Kohtelee kaikkia tasavertaisesti.
 • Tervehtii kaikkia valmentajia, harrastajia ja vanhempia. 
 • Toimii harrastajien esikuvana, myös vapaa-ajalla.
 • Toimii kilpailu- ja esiintymismatkoilla esimerkillisesti ja seuran antamien ohjeiden mukaan.
 • Pitää yhteyttä toimistoon.
 • Osallistuu seuran järjestämiin tapahtumiin, koulutuksiin ja tilaisuuksiin.
 • Suunnittelee yhdessä muiden valmentajien kanssa tuntisuunnitelmat sekä mahdollisesti koreografian.
 • Opastaa apuvalmentajia lajin edellyttämällä tavalla.
 • Huolehtii jäsenlistan oikeellisuudesta.
 • Pukeutuu asianmukaisesti ja urheilullisesti tunneille.
 • On ajoissa paikalla. 
 • Käyttää kännykkää vain valmennukseen tunnin aikana.
 • Poistuu viimeisenä liikuntapaikalta ja varmistaa, että lapset haetaan. 

KILPARYHMIEN VASTUUVALMENTAJA

 • On vastuussa yhteydenpidosta vanhempien kanssa, lukee sähköpostit sekä vastaanottaa poissaoloilmoitukset. 
 • Toimii lajitiimin yhteyshenkilönä.
 • Laatii joukkueen kausisuunnitelman sekä toimintakertomuksen.
 • Vastaa kilpailuihin ilmoittautumisesta sekä vaate- ja tarviketilauksista yhdessä joukkueenjohtajan ja tarvittaessa toimiston kanssa.
 • Vastaa joukkueen ohjelman ja koreografian valmistumisesta.
 • Jos joukkueella on useita valmentajia, vastuuvalmentajan tehtäviin kuuluu tehdä saumatonta yhteistyötä muiden kanssa, jotta pystyy vastaamaan joukkueen harjoittelemisesta kokonaisuutena.
 • Toimii avoimesti ja ottaa muutkin valmentajat tekemiseen mukaan (oppimisen näkökulma).
 • Jakaa tehtäviä ja osallistaa apuvalmentajia yhdessä muiden valmentajien kanssa.

HARRASTAJA

 • On ajoissa paikalla. 
 • Pukeutuu liikuntavaatteisiin ja laittaa pitkän tukan kiinni.
 • On tunneilla hyvällä asenteella.
 • Kuuntelee valmentajia.
 • Ei ole turhia poissaoloja tunneilta. 
 • Edustaa asianmukaisesti seuraa myös vapaa-ajalla. 
 • Käyttäytyy urheilijamaisesti myös muita seuroja ja urheilijoita kohtaan.

VANHEMMAT 

 • Kannustavat lasta/nuorta harrastamaan.
 • Huolehtivat yhdessä lapsen/nuoren kanssa terveellisestä ruokavaliosta ja riittävästä unesta.
 • Huolehtivat lapsen haun harjoituksen jälkeen ja infoavat poikkeavasta hausta.
 • Ovat aktiivisia joukkueen/ryhmän asioissa.
 • Osallistuvat sovitulla tavalla mahdolliseen varainkeruuseen tai talkootyöhön.
 • Antavat valmentajille työrauhan.

JOUKKUEENJOHTAJA

 • Toimii yhteistyössä valmentajien kanssa ja tutustuu joukkueeseen.
 • On valmentajien apuna ja tukena.
 • Kohtelee kaikkia tasavertaisesti.
 • Toimii aikuisena yhteyshenkilönä valmentajien, harrastajien ja vanhempien välillä. 
 • Organisoi joukkueen mahdolliset varainkeruut. 
 • Hoitaa kisamatkoihin liittyvät asiat yhdessä valmentajien ja toimiston kanssa (ilmoittautumiset, hotellivaraukset, bussivaraukset, ruokailut).
 • Osallistuu oman joukkueen myötä seuran tapahtumien talkootyöhön. 

HUOLTAJA KILPAILU- JA LEIRIMATKOILLA

 • Kilpailu- ja leirimatkoille osallistuu valmentajien lisäksi 1-3 huoltajaa joukkuekoosta ja ryhmänhallinnan tarpeesta riippuen.
 • Huoltajan tehtävänä on huolehtia mm. aikatauluissa pysymisestä, ryhmänhallinnasta ja hiljaisuudesta yöaikaan. 
 • Huoltaja on vastuussa harrastajista 24/7.
 • Onnettomuuden, tapaturman tai muun ongelmatilanteen sattuessa huoltaja ottaa vetovastuun tilanteen hoitamisesta: informoi harrastajien vanhempia, huolehtii, etteivät harrastajat kuvaa tilannetta sekä menee tarvittaessa harrastajan kanssa lääkäriin. 
 • Vakavamman kriisitilanteen sattuessa noudatetaan seuran kriisiviestintäohjetta.

SEURAKEHITTÄJÄ JA TOIMINNANJOHTAJA

 • Huolehtii päivittäisistä seuratoiminnan asioista toimistossa.
 • Hoitaa viestinnän, tiedotuksen ja laskutuksen.
 • Tekee yhteistyötä lajiliittojen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
 • Tarjoaa ohjaajille mahdollisuuksia kouluttautumiseen.
 • Osallistaa valmentajia, harrastajia ja vanhempia aktiivisesti seuran toimintaan. 
 • On ohjaajien tukena ryhmien ohjaamisessa, käytännön asioiden hoitamisessa ja mahdollisissa ongelmatilanteissa ja auttaa ratkaisemaan niitä.

SEURAN HALLITUS

 • Suunnittelee, johtaa ja kehittää seuran toimintaa.
 • Laatii vuosittain toiminnan budjetin, vastaa taloudesta, laatii vision, mission ja arvot.
 • Varmistaa laadukkaan harrastustoiminnan toteutumisen arjessa.
 • On vastuussa viestinnästä ja tiedotuksesta.
 • Huolehtii henkilöstöjohtamisesta.
 • Luo positiivista seurahenkeä ja yhteisöllisyyttä.
 • Hallitus valitaan seuran vuosikokouksessa ja kokoontuu noin kerran kuukaudessa.