Uskollisuuden kilta

Liikuntaseura Porin Uskollisuuden Kilta

Kilta perustettiin 1.5.1951 Porin Naisvoimistelijat -nimen alle. Vuonna 2021 vietettiin Killan 70-vuotissyntymäpäiviä Porin Kirjurinluodossa liikunnan ja yhdessäolon merkeissä. Liikuntaseura Porin Kilta voi hyvin ja toiminta on vireää.

Olisitko SINÄ kiinnostunut Killan toiminnasta? Uudet ihmiset ja uudet ideat ovat aina tervetulleita. Kiltaan voi liittyä 25 vuotta täyttänyt ja 5 vuotta Suomen Voimisteluliiton seuraan kuulunut henkilö. Kilta on osa pääseuraa, mutta sillä on kuitenkin esimerkiksi oma johtokunta (emännistö).

Uskollisuuden Kiltojen tarkoitus ja toiminta

Killan tarkoituksena on koota seuran jäsenet ystävyyttä ja henkistä vireyttä ylläpitäväksi ryhmäksi. Killassa toteutetaan perinteistä kilta-ajatusta sovellettuna Voimisteluliiton arvoihin ja toimintaan. Killan toimintamuotoja ovat esim. liikunta, tapaamiset, retket ja esitelmät. Kiltalaisille järjestetään toimintaa sekä alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Kiltalaisten toiminnan kulmakivi on ystävyys. Kiltalaisilla on paljon yhteisiä kokemuksia ja muistoja muun muassa seurasta, kisamatkoilta ja kursseilta. Nämä kokemukset ovat muovanneet kiltalaisten välille elinikäisiä ystävyyssuhteita. Kiltalaisten tapaamisissa kaikuu aina iloinen puheensorina ja nauru raikaa.

Erilaiset retket ja kurssit sekä valtakunnallinen Kiltapäivä ja muut kiltalaisten tapaamiset ovat osa vuosittaista toimintaa.