Yleinen

ongelmanratkaisupolku

Harraste- ja kilparyhmien ongelmanratkaisupolku:
1. Ongelmat pyritään ratkaisemaan ohjaajan ja ryhmän jäsenten kesken.
2. Ohjaaja informoi toiminnanjohtajaa välittömästi ongelmatilanteista, joka keskustelee tarvittaessa asiasta toimialan vetäjän kanssa.
3. Ohjaaja ottaa yhteyttä vanhempiin, jos kyseessä on lasten ja nuorten ryhmä.
4. Tarvittaessa vanhemmat kutsutaan yhteiseen tapaamiseen.
5. Vanhempia kannustetaan ensisijaisesti hoitamaan ongelmatilanteet ohjaajan kanssa ja he voivat halutessaan olla yhteydessä seuran toiminnanjohtajaan.
6. Tarvittaessa toimiala, jonka ryhmässä ongelmatilanne on ilmennyt, kutsuu tapahtuman osapuolet yhteiseen tapaamiseen selvittämään asiaa. Tapaamisessa on läsnä myös vähintään yksi joukkueen ulkopuolinen selvittelijä hakemassa ratkaisua tilanteeseen.
7. Viime kädessä ongelma käsitellään ongelmanratkaisuelimessä, joka on hallitus.