Yleinen

Ympäristö

  • Seuran hallitus on tutustunut Voimistelun ympäristöohjelmaan.
  • Kannustamme kimppakyyteihin.
  • Kierrätämme käyttämättömiä harjoitusvaatteita ja -välineitä facebook-ryhmän kautta.
  • Seuran tapahtumissa on huomioitu voimistelun ympäristösuunnitelman tavoitteet.
  • Seura arvioi omien toimintojensa ympäristövaikutuksia ja tiedostaa eri toiminnoista syntyvät ympäristövaikutukset.